Iht. endret smittesituasjon i Narvik  gjør vi oppmerksom på at det er kun barn og ungdom under 20 år som kan delta på våre ÅPEN HALL-arrangement.
For å forebygge spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen i Narvik tirsdag 2. mars 2021 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

  • Hold avstand
  • Hold  hendene rene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold nede antall personer du møter