Narvik kommune ved Kulturkontoret tilbyr Åpen Hall for ungdom, i første omgang noen fredager før jul .

Dette er et gratistilbud for de ungdommene som har lyst å komme til til Nordkraft Arena FREDAG 4. desember kl. 18:35 – 20:00

Her blir det mulighet for å få låne skøyter, hjelm og hockeykøller og har det gøy på is.

Vi deler banen banen i to, der den ene halvdelen kun vil være for de som kun ønsker å gå på skøyter, mens den andre halvdelen er for de som ønsker å spille med kølle og puck. På denne halvdelen  settes det opp to småmål på tvers av banen.

Vi ønsker alle UNGDOMMER velkommen til Nordkraft Arena og retter samtidig en stor og hjertelig takk til Narvik kommune for det positive tiltaket.

 

Vi følger myndighetens og de lokale retningslinjer for smittevern.