Rasmus nær

Vår sommervikar Rasmus hjelper til å vanne

Daniel nær

Daniel, driftstekniker i Nordkraft Arena, legger vann som sakte med sikkert skal bli til is.