Om Nordkraft Arena

Om Nordkraft Arena

Narvikgården eier selskapet Narvik Spektrum AS, som bygde og eier flerbrukshallen Nordkraft Arena. Narvik Spektrum Drift AS ble opprettet for å forestå driften av flerkbrukshallen og dette selskapet eies også 100 % av Narvikgården AS.

Les mer

Historikk

Uten Narvikgården AS og Nordkraft AS ville ikke Narviks nye storstue blitt bygget. En samarbeidsavtale mellom Nordkraft og Narvikgården sørget for at flerbrukshallen kunne bygges.

Les mer

Offisiell åpning

Nordkraft Arena er behøriget åpnet, både som kulturell arena og som ishall med ulike aktiviteter på skøyter.

Les mer