Narvik Ishockeyklubb og Narvikgården har inngått en spennende samarbeidsavtale om drift av Nordkraft Arena.
Dette gir klubben mulighet å øke sin aktivitet og de har mange tanker om å skape nye og spennende opplevelser for publikum og brukere av ishallen.

Avtalen gir Narvik Ishockeyklubb også større muligheter til å utøve sporten, da den gir rom for økte inntekter og bidrar til større engasjement hos utøvere, medlemmer og støttespillere. Avtalen vil ikke medføre at andre brukere av Nordkraft Arena får redusert sine muligheter, snarere tvert om. Ishockeyhallen er et viktig tilbud til byens befolkning, både sett i sammenheng med bolyst og i et folkehelseperspektiv.

Les mer

Narvik Ishockeyklubb og Narvikgården gjør grep for å skape enda mer aktivitet og bedre opplevelser i Nordkraft Arena.

Narvik Ishockeyklubb og Narvikgården har inngått avtale om drift av Nordkraft Arena. Dette gir mulighet for Narvik Ishockeyklubb til å øke sin aktivitet og klubben har mange tanker om å skape nye og spennende opplevelser for publikum og brukere av ishallen.

Narvikgården har siden 2010 driftet Nordkraft Arena, men fremover blir vi å konsentrere oss om eiendomsdriften, sier administrerende direktør i Narvikgården Bjørnar Evenrud. Eiendomsdrift og utvikling er to av våre kjerneaktiviteter, og vi ser med spenning og entusiasme frem mot at Narvik Ishockeyklubb tar en enda større rolle i driften av Nordkraft Arena.

Vi har diskutert en slik mulig løsning over flere år og klubben er nå klar for å ta et større ansvar for den daglige driften av Nordkraft Arena, sier styreleder i Narvik Ishockeyklubb Jon Harr.

Avtalen gir Narvik Ishockeyklubb større muligheter til å utøve sporten, den gir rom for økte inntekter og bidrar til større engasjement hos utøvere, medlemmer og støttespillere.

Avtalen vil ikke medføre at andre brukere av Nordkraft Arena får redusert sine muligheter, snarere tvert om, sier Harr og Evenrud. Ishockeyhallen er et viktig tilbud til byens befolkning, både sett i sammenheng med bolyst og i et folkehelseperspektiv. Narvik Ishockeyklubb er flinke på arrangement og vi tror de vil kunne skape enda mer aktivitet for regionens innbyggere i tiden fremover, sier Evenrud.

«Åpen Hall», et lavterskeltilbud for alle, vil videreføres og utvikles. Samtidig har vi hensyntatt at det er flere andre brukere av Nordkraft Arena som skal gis mulighet til å utøve sin idrett.

Dette er en gledens dag for en middels stor ishockeyklubb med store ambisjoner, sier Jon Harr. Både for utviklingen av hockeymiljøet i Narvik og mulighetene for å skape et bedre økonomisk fundament i satsingen mot øverste divisjon i norsk hockey, er dette av stor betydning.

 

For nærmere informasjon kontakt:
Jon Harr (Narvik Ishockeyklubb) telefon +47 974 88 542
Bjørnar Evenrud (Narvikgården) telefon +47 992 31 54

Narvikgården og Nordkraft har i dag inngått en avtale som er med på å sikre fem nye år med drift av ishallen.

Dette til glede for både barn og unge, a-lag, vennegjenger og andre som spiller hockey.
– Det gir forutsigbarhet for de som trenger det. Og de som trives best på tribunen får også et tilbud om underholdning når det er aktivitet i hallen. Med andre ord bidrar vi til bolyst for store deler av befolkningen, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonsansvarlig i Nordkraft.

– Inntektene muliggjør også åpen hall, som vi mener er viktig i et folkehelseperspektiv – et viktig fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel, sier Bjørnar Evenrud, eiendomssjef i Narvikgården.

Værmessig kan vintrene i Nord-Norge by på det meste. Nordkraft arena har et væruavhengig vinteridrettstilbud til både utøvere og publikum store deler av året.

Barn i medvind
De siste årene har Nordkraft gitt Medvindmidler gratis istid for barnehager, barne- og ungdomsskoler. Tilbudet har vært populært, men bare planlagt for ett år om gangen.
– Dette er nå tatt med i femårsavtalen, og er et godt aktivitetstilbud til barna samtidig som det gir flere brukere av isen på dagtid. Kanskje bidrar det også til rekruttering av flere hockeyspillere, sier Bogholm.

Godt samarbeid
Narvikgården og Nordkraft har hatt et godt samarbeid i mer enn 10 år, fra den spede begynnelsen med tilnærmet bare breddeidrett til de siste to årene, der Nordkraft arena er satt på kartet med sport på høyeste nivå i Norge.

– Avtalen bygger i stor grad på tidligere avtale, både innholdsmessig og økonomisk, men det er lagt inn noen elementer som i større grad ivaretar Narvik Ishockeyklubb enn tidligere. Dette er også en naturlig utvikling, da det har skjedd veldig mye på disse ti årene. Både bruk og behov har endret seg, sier Evenrud, som er veldig glad for å kunne videreføre det lokale samarbeidet i fem nye år.

– For Nordkraft sin del handler dette om bolyst og aktivitet i et langsiktig perspektiv. Det er bare to ishaller i Nord-Norge i dag, og det er viktig å holde oppe aktiviteten. I vinter har vi sett at ishockey er populært for mange, og om vi kan bidra til å inspirere andre byer og tettsteder til å bygge ishall, hadde det vært en styrke for både hockeymiljøet i regionen, men også i hele landsdelen, sier Bogholm.

Foto: Terje Næsje