Narvikgården og Nordkraft har i dag inngått en avtale som er med på å sikre fem nye år med drift av ishallen.

Dette til glede for både barn og unge, a-lag, vennegjenger og andre som spiller hockey.
– Det gir forutsigbarhet for de som trenger det. Og de som trives best på tribunen får også et tilbud om underholdning når det er aktivitet i hallen. Med andre ord bidrar vi til bolyst for store deler av befolkningen, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonsansvarlig i Nordkraft.

– Inntektene muliggjør også åpen hall, som vi mener er viktig i et folkehelseperspektiv – et viktig fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel, sier Bjørnar Evenrud, eiendomssjef i Narvikgården.

Værmessig kan vintrene i Nord-Norge by på det meste. Nordkraft arena har et væruavhengig vinteridrettstilbud til både utøvere og publikum store deler av året.

Barn i medvind
De siste årene har Nordkraft gitt Medvindmidler gratis istid for barnehager, barne- og ungdomsskoler. Tilbudet har vært populært, men bare planlagt for ett år om gangen.
– Dette er nå tatt med i femårsavtalen, og er et godt aktivitetstilbud til barna samtidig som det gir flere brukere av isen på dagtid. Kanskje bidrar det også til rekruttering av flere hockeyspillere, sier Bogholm.

Godt samarbeid
Narvikgården og Nordkraft har hatt et godt samarbeid i mer enn 10 år, fra den spede begynnelsen med tilnærmet bare breddeidrett til de siste to årene, der Nordkraft arena er satt på kartet med sport på høyeste nivå i Norge.

– Avtalen bygger i stor grad på tidligere avtale, både innholdsmessig og økonomisk, men det er lagt inn noen elementer som i større grad ivaretar Narvik Ishockeyklubb enn tidligere. Dette er også en naturlig utvikling, da det har skjedd veldig mye på disse ti årene. Både bruk og behov har endret seg, sier Evenrud, som er veldig glad for å kunne videreføre det lokale samarbeidet i fem nye år.

– For Nordkraft sin del handler dette om bolyst og aktivitet i et langsiktig perspektiv. Det er bare to ishaller i Nord-Norge i dag, og det er viktig å holde oppe aktiviteten. I vinter har vi sett at ishockey er populært for mange, og om vi kan bidra til å inspirere andre byer og tettsteder til å bygge ishall, hadde det vært en styrke for både hockeymiljøet i regionen, men også i hele landsdelen, sier Bogholm.

Foto: Terje Næsje