Narvik Ishockeyklubb og Narvikgården gjør grep for å skape enda mer aktivitet og bedre opplevelser i Nordkraft Arena.

Narvik Ishockeyklubb og Narvikgården har inngått avtale om drift av Nordkraft Arena. Dette gir mulighet for Narvik Ishockeyklubb til å øke sin aktivitet og klubben har mange tanker om å skape nye og spennende opplevelser for publikum og brukere av ishallen.

Narvikgården har siden 2010 driftet Nordkraft Arena, men fremover blir vi å konsentrere oss om eiendomsdriften, sier administrerende direktør i Narvikgården Bjørnar Evenrud. Eiendomsdrift og utvikling er to av våre kjerneaktiviteter, og vi ser med spenning og entusiasme frem mot at Narvik Ishockeyklubb tar en enda større rolle i driften av Nordkraft Arena.

Vi har diskutert en slik mulig løsning over flere år og klubben er nå klar for å ta et større ansvar for den daglige driften av Nordkraft Arena, sier styreleder i Narvik Ishockeyklubb Jon Harr.

Avtalen gir Narvik Ishockeyklubb større muligheter til å utøve sporten, den gir rom for økte inntekter og bidrar til større engasjement hos utøvere, medlemmer og støttespillere.

Avtalen vil ikke medføre at andre brukere av Nordkraft Arena får redusert sine muligheter, snarere tvert om, sier Harr og Evenrud. Ishockeyhallen er et viktig tilbud til byens befolkning, både sett i sammenheng med bolyst og i et folkehelseperspektiv. Narvik Ishockeyklubb er flinke på arrangement og vi tror de vil kunne skape enda mer aktivitet for regionens innbyggere i tiden fremover, sier Evenrud.

«Åpen Hall», et lavterskeltilbud for alle, vil videreføres og utvikles. Samtidig har vi hensyntatt at det er flere andre brukere av Nordkraft Arena som skal gis mulighet til å utøve sin idrett.

Dette er en gledens dag for en middels stor ishockeyklubb med store ambisjoner, sier Jon Harr. Både for utviklingen av hockeymiljøet i Narvik og mulighetene for å skape et bedre økonomisk fundament i satsingen mot øverste divisjon i norsk hockey, er dette av stor betydning.

 

For nærmere informasjon kontakt:
Jon Harr (Narvik Ishockeyklubb) telefon +47 974 88 542
Bjørnar Evenrud (Narvikgården) telefon +47 992 31 54